Deze databank wordt volledig geactualiseerd en is enige tijd niet raadpleegbaar

Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) honderdduizenden ambtenaren onder het (civiele) arbeidsrecht. Dat arbeidsrecht heeft per diezelfde datum een volgende grondige opfrisbeurt gekregen met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Databank Wwz modellen krijgt daarom een nieuwe naam: Databank Arbeidsrecht in modellen.

Vanaf woensdag 12 februari a.s. wordt Databank WWZ in modellen tijdelijk uit de lucht gehaald, zodat wij de databank volledig kunnen actualiseren. Uw account wordt overgezet naar de nieuwe Databank Arbeidsrecht in modellen. Vanaf 1 maart a.s. heeft u met uw vertrouwde inloggegevens toegang tot een geheel vernieuwde databank met meer dan 160 nieuwe modellen via www.arbeidsrechtinmodellen.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Saskia Haartsen.